Double Master's degree: Master's degree in Law and Master's degree in Administrative Management

Degree Basics

Name

Double Master's degree: Master's degree in Law and Master's degree in Administrative Management

ECTS credits

123 ECTS

ECTS credit price

27,67€

Starting year

2019-20

Learning model

Presential

Language of instruction

Catalan / Spanish

Available places

5

Coordinator

M. Teresa Ribelles fdet.coordmga@udl.cat

Contact
Contact
Contact
Enrolment
Enrolment
Enrolment
The degree in figures
The degree in figures
The degree in figures
Complaints and suggestions
Complaints and suggestions
Complaints and suggestions
Pre-registration and registration 2022/23
Pre-registration and registration 2022/23
Pre-registration and registration 2022/23
Master in Law
Master in Law
Master in Law
Master in Administrative Management
Master in Administrative Management
Master in Administrative Management
Internal Quality Assurance System
Internal Quality Assurance System
Internal Quality Assurance System

El Màster en Advocacia constitueix un projecte singular que reuneix diferents institucions, universitàries i professionals, amb l’objectiu comú de proporcionar als graduats i graduades en Dret una formació d’excel·lència, que en el nou marc legal, els permeti no només superar el futur examen oficial, sinó, sobre tot, afrontar amb les màximes garanties d’èxit la seva carrera professional com advocats i advocades.

Tot i que el màster d’advocacia contribueix a la formació pràctica de base necessària per a l’exercici de la professió, no cobreix suficientment l’àmbit de l’especialització. En un context en què l’especialització és un valor amb elevada demanda en els nous models de gestió dels despatxos d’advocats, la formulació de la doble titulació màster en advocacia/màster en gestió administrativa permet conjugar la formació pràctica general per l’exercici de la professió amb l’especialització en l’àmbit de la gestió administrativa

El Màster en Gestió Administrativa de la Universitat de Lleida és un màster oficial de caràcter professionalitzador. Té com a objectiu oferir una formació integral, tant de caràcter teòric com sobretot pràctic, als seus titulats amb la finalitat de donar-los una sortida professional concreta i especialitzada: la professió de gestor administratiu.

El Màster dóna així resposta a la creixent necessitat social de disposar de professionals qualificats que puguin gestionar de forma eficient i oferir el degut assessorament, tant a particulars com a empreses, en el marc de les seves relacions amb les administracions públiques; per exemple, en l’obertura d’un negoci o indústria, en la sol·licitud d’una subvenció, en la gestió d’una sanció de trànsit, o en qualsevol altre afer que s’hagi de tramitar en el marc administratiu.

A més, en virtut de l’acord de la UdL amb el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, l’obtenció del títol de Màster Universitari en Gestió Administrativa de la UdL eximeix de la realització de l’examen oficial, tot habilitant per a l’exercici de la professió de gestor administratiu.