Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Gestió Administrativa

Fitxa de la titulació

Nom

Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Gestió Administrativa

Crèdits ECTS

123 ECTS

Preu crèdit ECTS

27,67€

Any d'inici

2019-20

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català / Castellà

Places

5

Coordinació

M. Teresa Ribelles fdet.coordmga@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Resolució 16 Setembre
Resolució 16 Setembre
Resolució 16 Setembre
Preinscripció i matrícula 2022/23
Preinscripció i matrícula 2022/23
Preinscripció i matrícula 2022/23
Màster en Advocacia
Màster en Advocacia
Màster en Advocacia
Màster en Gestió Administrativa
Màster en Gestió Administrativa
Màster en Gestió Administrativa
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat

El Màster en Advocacia constitueix un projecte singular que reuneix diferents institucions, universitàries i professionals, amb l’objectiu comú de proporcionar als graduats i graduades en Dret una formació d’excel·lència, que en el nou marc legal, els permeti no només superar el futur examen oficial, sinó, sobre tot, afrontar amb les màximes garanties d’èxit la seva carrera professional com advocats i advocades.

Tot i que el màster d’advocacia contribueix a la formació pràctica de base necessària per a l’exercici de la professió, no cobreix suficientment l’àmbit de l’especialització. En un context en què l’especialització és un valor amb elevada demanda en els nous models de gestió dels despatxos d’advocats, la formulació de la doble titulació màster en advocacia/màster en gestió administrativa permet conjugar la formació pràctica general per l’exercici de la professió amb l’especialització en l’àmbit de la gestió administrativa

El Màster en Gestió Administrativa de la Universitat de Lleida és un màster oficial de caràcter professionalitzador. Té com a objectiu oferir una formació integral, tant de caràcter teòric com sobretot pràctic, als seus titulats amb la finalitat de donar-los una sortida professional concreta i especialitzada: la professió de gestor administratiu.

El Màster dóna així resposta a la creixent necessitat social de disposar de professionals qualificats que puguin gestionar de forma eficient i oferir el degut assessorament, tant a particulars com a empreses, en el marc de les seves relacions amb les administracions públiques; per exemple, en l’obertura d’un negoci o indústria, en la sol·licitud d’una subvenció, en la gestió d’una sanció de trànsit, o en qualsevol altre afer que s’hagi de tramitar en el marc administratiu.

A més, en virtut de l’acord de la UdL amb el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, l’obtenció del títol de Màster Universitari en Gestió Administrativa de la UdL eximeix de la realització de l’examen oficial, tot habilitant per a l’exercici de la professió de gestor administratiu.