Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Gestió Administrativa

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Doble Titulació: Màster en Advocacia i Màster en Gestió Administrativa
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada:2 anys
CrèditsECTS:123
Títol a què dóna dret: Doble Màster en Advocacia i en Gestió Administrativa

PLANIFICACIÓ DE LA DOBLE TITULACIÓ

La doble titulació té un pla d'estudis que permet obtenir les dues titulacions, el Màster en Advocacia i el Màster en Gestió Administrativa, en un període de dos cursos acadèmics. D’un total de 150 ECTS (90 del Màster en Advocacia i 60 del Màster en Gestió Administrativa), l’alumne n’haurà de cursar 123.

Denominació del mòdul Tipus ECTS
Formació Màster en Advocacia Obligatori 54
Formació Màster en Gestió Administrativa Obligatori 18
Pràctiques Externes en Màster Advocacia Obligatori 30
Practiques Externes en Màster Gestió Administrativa Obligatori 6
Treball de Fi de Màster en Advocacia Obligatori 6
Treball de Fi de Màster en Gestió Administrativa Obligatori 9
SUMA TOTAL CRÈDITS 123

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14600 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL B 3
14601 NORMATIVA COL·LEGIAL I TORN D'OFICI B 3
14613 LITIGACIÓ CONSTITUCIONAL I INTERNACIONAL B 3
14604 TÈCNIQUES AUXILIARS PER A L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ B 3
14603 TÈCNIQUES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ B 3
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14610 PRÀCTIQUES I B 6
14614 LITIGACIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA B 6
14602 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATX DE L'ADVOCAT/ADA B 3
14609 LITIGACIÓ SOCIAL B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14608 LITIGACIÓ PENAL B 9
14606 LITIGACIÓ CIVIL I MERCANTIL B 15
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14612 PRÀCTIQUES II B 24
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14621 DRET FISCAL APLICAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 9
14626 DRET CORPORATIU B 3
14628 LES TIC APLICADES A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 3
14627 COMPTABILITAT PER A GESTORS ADMINISTRATIUS B 3
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14629 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14611 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6
14630 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 9