Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Gestió Administrativa

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14600 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL B 3
14601 NORMATIVA COL·LEGIAL I TORN D'OFICI B 3
14603 TÈCNIQUES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ B 3
14604 TÈCNIQUES AUXILIARS PER A L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ B 3
14613 LITIGACIÓ CONSTITUCIONAL I INTERNACIONAL B 3
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14602 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATX DE L'ADVOCAT/ADA B 3
14609 LITIGACIÓ SOCIAL B 6
14610 PRÀCTIQUES I B 6
14614 LITIGACIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14606 LITIGACIÓ CIVIL I MERCANTIL B 15
14608 LITIGACIÓ PENAL B 9
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14612 PRÀCTIQUES II B 24
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14621 DRET FISCAL APLICAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 9
14626 DRET CORPORATIU B 3
14627 COMPTABILITAT PER A GESTORS ADMINISTRATIUS B 3
14628 LES TIC APLICADES A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 3
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14629 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14611 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6
14630 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 9