Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Gestió Administrativa

Programes de mobilitat de la titulació

No hi ha un programa de mobilitat específic de la titulació. Podeu trobar informació sobre els programes de mobilitat de la Universitat de Lleida.